Poprawka: nie można zainstalować aktualizacji Windows 10 Update 1709

Windows uruchamia aktualizacje swojego istniejącego systemu operacyjnego w celu ulepszeń bezpieczeństwa, poprawek błędów i ogólnej poprawy interfejsu. Te aktualizacje są wdrażane po określonym czasie i są dostępne dla użytkownika do pobrania i zainstalowania. Jednak jest kilka przypadków, w których aktualizacja nie może zostać zainstalowana i zwraca błąd. Dokładna przyczyna tego problemu nie jest znana, ponieważ każda aktualizacja jest inna, ponieważ dotyczy innych problemów. Zebraliśmy różne rozwiązania, które zostały uwierzytelnione przez samych użytkowników końcowych; Spójrz.

Rozwiązanie 1: Uruchomienie narzędzia do rozwiązywania problemów z Windows Update

Firma Microsoft opracowała aplikację o nazwie Narzędzie do rozwiązywania problemów z usługą Windows Update. Analizuje system, zwłaszcza moduł aktualizacji systemu Windows, i rozwiązuje problemy. Upewnij się, że proces rozwiązywania problemów został zakończony. Ta aplikacja sprawdza i skanuje wszystkie pliki systemowe, więc może zająć trochę czasu.

 1. Pobierz narzędzie do rozwiązywania problemów z usługą Windows Update z oficjalnej witryny firmy Microsoft.
 2. Przejdź do folderu, do którego go pobrałeś, i otwórz plik.
 3. Po rozpoczęciu rozwiązywania problemów wybierz opcję Windows Update i kliknij Dalej .

 1. Po kliknięciu przycisku Dalej system Windows rozpocznie analizę komputera. Wszystkie pliki systemowe zostaną przeskanowane wraz z wartościami rejestru. Może to zająć trochę czasu, więc bądź cierpliwy.

 1. Jeśli dostępna jest nowsza wersja narzędzia do rozwiązywania problemów, system Windows wyświetli monit, że nowsza wersja będzie bardziej odpowiednia do rozwiązywania problemów. Kliknij opcję „ Uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów z usługą Windows 10 Windows Update ”, jeśli zostanie wyświetlony monit.

 1. Kliknij Dalej, jeśli pojawi się następujący ekran.

 1. Po przeanalizowaniu przez narzędzie do rozwiązywania problemów wartości komputera i rejestru może pojawić się monit o oczekujące aktualizacje systemu Windows, rozwiązanie zostało naprawione lub rozwiązanie nie zostało naprawione. Jeśli pojawi się monit z poprawką, kliknij „ Zastosuj tę poprawkę ”.

 1. Teraz system Windows zastosuje poprawkę i poinformuje o zakończeniu. Uruchom ponownie komputer, aby zmiany zostały wprowadzone i sprawdź, czy komunikat o błędzie zniknął.

Możesz także uruchomić narzędzie do rozwiązywania problemów z usługą Windows Update z komputera.

 1. Naciśnij Windows + S, aby uruchomić pasek wyszukiwania menu Start. Wpisz „ rozwiązywanie problemów ” w oknie dialogowym i kliknij pierwszy wynik, który się pojawi.

 1. W menu rozwiązywania problemów wybierz „ Windows Update ” i kliknij przycisk „ Uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów ”.

 1. Może zostać wyświetlony monit, że narzędzie do rozwiązywania problemów wymaga dostępu administratora w celu sprawdzenia problemów z systemem. Kliknij opcję „ Spróbuj rozwiązać problem jako administrator ”.

 1. Po wdrożeniu poprawek uruchom ponownie komputer i sprawdź, czy problem został rozwiązany.

Uwaga: to rozwiązanie wymaga aktywnego połączenia internetowego w celu uzyskania optymalnych wyników. Spróbuj także kilka razy uruchomić narzędzie do rozwiązywania problemów, zamiast próbować tylko raz.

Rozwiązanie 2: Uruchomienie niektórych poleceń

Możemy spróbować uruchomić kilka poleceń, aby zresetować niektóre moduły i wprowadzić je do odpowiedniej konfiguracji. Pamiętaj, że do wykonywania wszystkich tych operacji potrzebujesz konta administratora.

 1. Naciśnij Windows + S, aby uruchomić pasek wyszukiwania w menu Start. Wpisz wiersz polecenia , kliknij prawym przyciskiem myszy pierwszy wynik, który się pojawi i wybierz „ Uruchom jako administrator ”.

 1. Po wyświetleniu wiersza polecenia wykonaj kolejno następujące polecenia i upewnij się, że każde polecenie jest wykonywane, zanim przejdziesz do następnego.
net stop bits net stop wuauserv net stop appidsvc net stop cryptsvc ren C: \ Windows \ SoftwareDistribution SoftwareDistribution.old ren C: \ Windows \ System32 \ catroot2 catroot2.old net start bits net start wuauserv net start appidsvc net start cryptSvc
 1. Wyjdź z wiersza polecenia i uruchom ponownie komputer. Teraz sprawdź, czy aktualizację można zainstalować ponownie.

Rozwiązanie 3: Wyłączanie programu antywirusowego

Oprogramowanie antywirusowe zazwyczaj monitoruje komputer, w tym pliki systemowe, aby upewnić się, że nie ma żadnych potencjalnych zagrożeń dla komputera. Możliwe, że oprogramowanie antywirusowe jest w konflikcie z usługą Windows Update i powoduje awarię. Możesz spróbować tymczasowo wyłączyć program antywirusowy i spróbować ponownie zaktualizować. Jeśli problem nadal występuje, upewnij się, że masz aktywne połączenie internetowe, a program antywirusowy jest całkowicie wyłączony. Jeśli to nie zadziała, zawsze możesz cofnąć zmiany.

Rozwiązanie 4: Aktualizacja ustawień czasu, regionu i języka

Innym nietypowym rozwiązaniem, które wydawało się działać, była aktualizacja ustawień czasu i języka na Twoim koncie. Jak wszyscy wiemy, system Windows automatycznie synchronizuje Twój czas ze strefami czasowymi. Jeśli masz niepoprawną strefę czasową, prawdopodobnie spowoduje to dziwne problemy, takie jak niepowodzenie instalacji aktualizacji.

 1. Naciśnij Windows + S, aby uruchomić pasek wyszukiwania. Wpisz „ ustawienia” w oknie dialogowym i otwórz wynik.

 1. Sprawdź, czy data i godzina są ustawione prawidłowo. Jeśli nie, odznacz opcje, które mówią „ ustaw czas automatycznie ” i „ ustaw strefę czasową automatycznie ”.

 1. Click “Change” underneath Change date and time. Set your time accordingly and also select your appropriate time zone. Also, disable “Auto-sync time”.

 1. Once done, press Windows + S again and type “language” in the dialogue box. Open the first result which comes forth.
 2. Once in the language settings, try using English United Kingdom/US.
 3. While in the settings window, click on “Additional time, date & regional settings”.

 1. You will be redirected to another window consisting of same settings. Click them one by one and check if the settings match and are the same as you set.
 2. Once the changes are done, close all windows and restart your computer. Now check if the problem still persists.

Solution 5: Disconnecting Internet before Updating

Another fix which worked for many users was to disconnect the internet before updating their operating system to the latest update. It seems that there is a bug that gets bypassed when we cut the communication with the internet of the application.

 1. Click on the network icon present at the bottom right side of the screen.

 1. If you are connected to a WiFi, it will be a WiFi icon or if you are connected to an Ethernet connection, you will a different icon. If you are connected to WiFi, just click on “Airplane mode” once and your internet will be disabled. In case of Ethernet, disconnecting the cable from your computer is the most effective solutions.

 1. Now start the update. Hopefully, it will proceed without any interruptions.

Solution 6: Connecting to Router Using Ethernet and Installing through Microsoft Website in Clean Boot

Another solution was to connect to your router directly by plugging in an Ethernet cable and installing the Windows update using the Microsoft Website instead of the normal client present on your computer. As we saw in the previous solution, there seems to a bug of some sort related to the internet access between the client and the servers. By bypassing the client altogether, the problem might be solved.

 1. Connect your computer to your router using the Ethernet wire. Now we will enter your computer into Clean Boot State.
 2. Press Windows + R to launch the Run application. Type “msconfig” in the dialogue box and press Enter.
 3. Navigate to the Services tab present at the top of the screen. Check the line which says “Hide all Microsoft services”. Once you click this, all Microsoft related services will be disabled leaving behind all the third-party services.
 4. Now click the “Disable all” button present at the near bottom at the left side of the window. All the third-party services will now be disabled.
 5. Click Apply to save changes and exit.

 1. Now navigate to the Startup tab and click the option of “Open Task Manager”. You will be redirected to the task manager where all the applications/services which run when your computer starts will be listed.

 1. Select each service one by one and click “Disable” at the bottom right side of the window.

 1. Now restart your computer and once booted into clean boot state, open your web browser and navigate here
 1. Here you will see an “Update Now” button present at the top of the screen. Click it to download follow the on-screen instructions for the update assistant to be installed. After the update assistant is installed, your Windows will start to update. This might take a couple of hours; be patient and let the process finish.

Note: Do note that this update option on Microsoft’s website might disappear after a while if they decide to change it or if there is another update available.

Solution 7: Uninstalling your WiFi Drivers

Another workaround that worked for many cases was uninstalling your WiFi drivers and installing the Windows Update (you would have to download the Windows update first and only uninstall the drivers before proceeding with the installation). Upon restart, Windows will automatically detect your WiFi hardware and install the stock drivers automatically. You can always update your WiFi drivers to the latest build manually too by using the device manager.

 1. Press Windows + R to launch the Run application. Type “devmgmt.msc” in the dialogue box and press Enter.
 2. Once in the device manager, expand the section of “Network Adapters”.
 3. Locate your WiFi drivers from all those listed. Right-click on it and select uninstall.

 1. After uninstalling, try installing the update and check if the problem got fixed.

Solution 8: Installing Windows using .iso File

You can also install the latest version of Windows by downloading the iso file from a website and transferring it to media so your computer can boot and install directly. Do note that this method is targeted at advanced users who know how to install a new copy of Windows from an installation media. Just in case, keep all your data backed up safely before you proceed with this solution.

Note: Appuals has no affiliations with any websites mentioned. They are stated purely for the user. Visit and use them at your own risk.

 1. Head over to the Windows iso download website and download the latest iso file available consisting of Windows 10 1709 Creators Update.
 2. After downloading the iso file, create a bootable media. You can refer to our tutorial on how to create windows bootable DVD or USB.

Note: The software mentioned in this tutorial is valid for all versions of Windows.

 1. Next, insert the media into your computer and follow this guide on how to install a clean version of windows on your PC.

 You can also check the more detailed guide starting from the basics on how to install Windows 10.

Note Backup all your data before proceeding with the installation. It’s better to be on the safe side.

Solution 9: Disabling Internet Information Services

IIS is an extensible web server created by Microsoft for use with the Windows NT family. It supports almost all the internet protocols and is mostly not active by default. We can try disabling this service and check if this brings any improvement to our situation.

 1. Press Windows + S to launch the search bar. Type “Windows features” in the dialogue box and open the first result which comes forth.
 2. Once the new window is opened, navigate through the list until you find the entry “Internet Information Services”. Make sure that is unchecked.

 1. Reboot your computer for the changes to take effect and check if the update is successful.

Solution 10: Restarting your Computer Multiple Times

Another bizarre solution that worked for many users was restarting the computer when the error occurred. Then the update was continued by disconnecting your internet connection to make sure that there was no internet correspondence between the update client and the servers. This is more of a hit and trial but it still worth mentioning as it worked for many users.

Solution 11: Running chkdsk

We can try checking if your computer has any discrepancies or corrupt sectors. It is possible that there are irregularities or incorrect configuration which is causing the computer not to update. Therefore, we will be running the chkdsk scan to fix it.

 1. Click on the Windows search bar present at the left side of your screen and type “Command Prompt”. Right-click on the application which returns the result and select the “Run as administrator” option.
 2. Once in the command prompt, execute the following command:
CHKDSK E: /r

Here “E” is the name of the disk which is following the “/f” command. If you have more than one drive, you should replace the name accordingly. You can easily check the name of the drive by opening My PC.

 1. This process might take some time as your entire disk is being checked for errors. When the scan is complete, execute the following command:
CHKDSK E: /f
 1. Again, the process might take some time. Be patient and let the process complete.
 2. After the process is done, execute the following command to check if there are any discrepancies in your system.
sfc /scannow

 1. If Windows detects any discrepancies, it will inform you accordingly. If it does, execute the following command:
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
 1. After all the processes are complete, restart your computer and check if the problem got solved.

Note: If you prompted by the message “Chkdsk cannot run because the volume is in use by another process. Would you like to schedule this volume to be checked the next time the system restarts (Y/N)”. Press “Y”. Then restart your computer. Upon the restart, your computer will scan the drive and proceed with the process. Also, note that some sectors (if found bad) will be erased so some of your data might be lost.

Solution 12: Restarting Update Service after deleting downloaded content

We will disable the Windows update service momentarily so we can delete the content already downloaded by the Update Manager. After we restart the service, Windows will check which files are already downloaded. If it finds none, it will start the download from scratch. Most of the time, this solves the problem.

Disabling Update Service

 1. Press Windows + R to bring up the Run application. In the dialogue box, type “services.msc”. This will bring up all the services running on your computer.
 2. Browse through the list until you find a service named “Windows Update Service”. Right-click on the service and select Properties.

 

 1. Click on Stop present under the sub-heading of Service Status. Now your Windows Update service is stopped and we can proceed.

Deleting downloaded files

Now we will navigate to Windows Update directory and delete all the updated files already present. Open your file explorer or My Computer and follow the steps.

 1. Navigate to the address written below. You can also launch the Run application and copy paste the address to reach directly.
C:\Windows\SoftwareDistribution
 1. Delete everything inside the Software Distribution folder (you can also cut paste them to another location in case you want to place them back again).

Turning Update Service back on

Now we have to turn the Windows Update service back on and launch it again. Initially, the Update Manager might take a few minutes to compute details and prepare a manifest for the download.

 1. Open the Services tab as we did earlier in the guide. Navigate to Windows Update and open its Properties.
 2. Now Start the service again and launch your update manager.

Now try updating once again and check if the problem gets solved.

Solution 13: Clearing Recent Items List

In certain cases, Windows might be trying to make some changes to the recent items list in the directory and it might be failing due to which this update issue is being triggered. Therefore, in this step, we will be clearing the recent items list. For that:

 1. Press “Windows” + “I” to open the settings.
 2. Click on “Personalization” and then select “Start”.
 3. Click on the “Show Recently Opened Items” toggle to turn it off.
 4. Click on the toggle again to turn this feature back on but this time, all the recent items will be cleared.
 5. Check to see if the issue still persists.

Solution 14: Network Encryption

Jeśli masz włączone szyfrowanie sieciowe w swoim połączeniu internetowym, najprawdopodobniej jest to przyczyną tego problemu, ponieważ może to uniemożliwiać pobieranie plików systemu Windows, powodując awarię. W szczególności wiadomo, że program Symantec Encryption powoduje ten problem, a nawet wydali tutaj skrypt, który najwyraźniej go naprawia. Upewnij się, że wykonałeś skrypt, a jeśli nadal występuje, wyłącz go tymczasowo lub skontaktuj się z pomocą techniczną.