Jak naprawić błąd „Error Code XRE-03007” na Xfinity?

Xfinity jest spółką zależną Comcast Cable Communications, jednego z największych dostawców usług internetowych w USA. Firma istnieje od ponad 50 lat i jest także drugą co do wielkości siecią kablową na świecie. Jednak całkiem niedawno pojawiły się doniesienia o błędzieXfinity Error Code XRE-03007 ”, aw niektórych przypadkach „ Xfinity Error Code XRE-03007 STB jest w trybie Suspended Mode ” na połączeniu Xfinity TV.

Ten użytkownik nie może przesyłać strumieniowo telewizji, gdy wystąpi ten błąd, a naciśnięcie przycisku „Odśwież” na pilocie telewizora nie przynosi żadnych efektów. W tym artykule poinformujemy Cię o niektórych przyczynach wyzwalania tego błędu, a także przedstawimy realne rozwiązania, które całkowicie go naprawią. Upewnij się, że postępujesz zgodnie z instrukcją, aby uniknąć konfliktu.

Co powoduje błąd „Error code XRE-03007” na Xfinity?

Po otrzymaniu wielu raportów od wielu użytkowników zdecydowaliśmy się zbadać problem i opracować rozwiązanie, które całkowicie go naprawi. Przyjrzeliśmy się również powodom, dla których jest uruchamiany, i wymieniliśmy je poniżej:

  • Gniazdo nie jest przypisane:  W niektórych przypadkach błąd jest wywoływany, jeśli określone gniazdo cyfrowe, którego używasz do strumieniowego przesyłania telewizji, nie jest przypisane do Twojego konta. Telewizory i modemy internetowe są liczone jako gniazda i są przypisane do określonego gniazda cyfrowego używanego do strumieniowego przesyłania telewizji za pośrednictwem ich numerów „S / N (numer seryjny)”. Te punkty sprzedaży mogą być przypisane tylko przez oficjalne biura obsługi klienta Comcast. Dlatego może być konieczne wezwanie technika, aby go przydzielono.
  • Zaległe płatności:  W większości przypadków błąd jest wywoływany, jeśli istnieje zaległa płatność na rzecz firmy, a usługi telewizyjne zostały odcięte. Usługi można wznowić tylko wtedy, gdy rachunek zostanie rozliczony i zweryfikowany przez urzędników Comcast.
  • Konfiguracje uruchamiania:  W niektórych przypadkach może występować błąd w niektórych konfiguracjach uruchamiania dla STB (TV Box), TV lub modemu internetowego. Te konfiguracje uruchamiania są używane podczas nawiązywania połączenia między serwerem a urządzeniami, które są następnie używane do strumieniowego przesyłania telewizji. Jeśli te konfiguracje zostały uszkodzone, może zostać wywołany błąd.

Teraz, gdy masz już podstawową wiedzę na temat natury problemu, przejdziemy do rozwiązania.

Rozwiązanie: ponowna inicjalizacja urządzeń

Jeśli niektóre konfiguracje uruchamiania są uszkodzone, może zostać wywołany błąd. Dlatego na tym etapie ponownie zainicjujemy wszystkie urządzenia używane do tego połączenia, całkowicie je wyłączając i wyłączając. Za to:

  1. Odłącz telewizor, dekoder telewizji kablowej i modem internetowy z gniazdka.
  2. Wciśnij i przytrzymaj na mocy przycisków na urządzeniach do 30 sekund.
  3. Podłącz urządzenia z powrotem i poczekaj na przyznanie dostępu do Internetu.
  4. Skręć w telewizji na i sprawdzić , aby zobaczyć, czy problem nadal występuje.