Jak naprawić niedziałający klawisz Tab w systemie Windows?

Windows to jeden z najpopularniejszych systemów operacyjnych na świecie i miliony ludzi używają go regularnie na swoich komputerach. Jednak całkiem niedawno pojawiło się wiele zgłoszeń, w których użytkownicy nie mogą uzyskać funkcjonalności klawisza „Tab” na swoich komputerach. W tym przypadku nic się nie dzieje po naciśnięciu klawisza „TAB”, a błąd nie dotyczy przycisku na klawiaturze.

Co uniemożliwia działanie klawisza TAB w systemie Windows?

Po otrzymaniu wielu raportów od wielu użytkowników zdecydowaliśmy się zbadać problem i opracowaliśmy kilka realnych rozwiązań, które całkowicie rozwiązały problem u naszych użytkowników. Przyjrzeliśmy się również przyczynom, dla których pojawia się ten problem, i wymieniliśmy je poniżej.

 • TeamViewer: Jest to aplikacja używana do zdalnego dostępu do innego komputera za pośrednictwem twojego i jest szeroko używana przez wiele osób. Zgłoszono błąd w tej aplikacji, który uniemożliwia użytkownikowi osiągnięcie funkcji klawisza TAB, jeśli sesja TeamViewer jest w toku, nawet jeśli nie ma aktywnej sesji zdalnej.
 • Kluczowy problem: w  niektórych przypadkach problem nie dotyczy oprogramowania, a w rzeczywistości jest związany z klawiaturą. Klawiatura może nie działać poprawnie lub klawisz TAB mógł zostać uszkodzony.

Teraz, gdy masz już podstawowe pojęcie o naturze problemu, przejdziemy do rozwiązania. Upewnij się, że rozwiązania są wdrażane w określonej kolejności, w jakiej są dostarczane, aby uniknąć konfliktu.

Rozwiązanie 1: Sprawdzanie uszkodzeń

Możliwe, że używana klawiatura jest uszkodzona. Dlatego na tym etapie sprawdzimy, czy problem dotyczy oprogramowania, czy sprzętu. Za to:

 1. Naciśnij jednocześnie klawisze „ Windows ” + „ S ”, aby otworzyć wyszukiwanie.
 2. Wpisz „ Notatnik ” i wybierz pierwszą opcję.
 3. Kliknij puste miejsce, aby wpisać.
 4. Naciśnij i przytrzymaj „ ALT ” i naciśnij klawisze „ 0,0,9 ” na klawiaturze numerycznej na klawiaturze.
 5. Jeśli wskaźnik przeskakuje trochę miejsca w notatniku, oznacza to, że działa funkcja TAB i problem dotyczy sprzętu.
 6. Jeśli jednak wskaźnik nie pomija żadnego miejsca, problem musi być związany z oprogramowaniem.

Uwaga:  Ta kombinacja może służyć do replikacji funkcji TAB.

Rozwiązanie 2: Zamykanie TeamViewer

Jest to znana usterka w TeamViewer polegająca na tym, że uniemożliwia działanie niektórych przycisków, jeśli jest aktywny w tle. Dlatego w tym kroku będziemy zamykać go z tła. Za to:

 1. Naciśnij „ Ctrl ” + „ Shift ” + „Esc”, aby otworzyć Menedżera zadań.
 2. Kliknij „ TeamViewer ” i wybierz przycisk „ Zakończ zadanie ”.
 3. Naciśnij „ TAB ” na klawiaturze i sprawdź, czy problem nadal występuje.

Rozwiązanie 3: Ponowne uruchamianie komputera

W niektórych przypadkach funkcjonalność TAB jest przywracana po ponownym uruchomieniu komputera, co zostało potwierdzone przez wielu użytkowników. Dlatego na tym etapie będziemy zapobiegać uruchamianiu TeamViewer podczas uruchamiania i ponownego uruchamiania komputera. Za to:

 1. Naciśnij „ Ctrl ” + „ Shift ” + „ Esc ”, aby otworzyć Menedżera zadań.
 2. Kliknij kartę „ Uruchamianie ” i wybierz TeamViewer .
 3. Kliknij przycisk „ Wyłącz ”, aby uniemożliwić uruchamianie przy starcie.
 4. Naciśnij przycisk „ Uruchom ponownie ” na komputerze i poczekaj na zakończenie procesu ponownego uruchamiania.
 5. Sprawdź, czy problem nadal występuje.