Jak naprawić błąd synchronizacji danych w chmurze w Origin?

Problemy z synchronizacją z błędem danych magazynu w chmurze Origin mogą wystąpić z powodu nieaktualnych sterowników systemu Windows i systemu, problemów z DNS lub uszkodzonej instalacji gry / klienta Origin. Ten błąd może wystąpić w przypadku dowolnej gry w kliencie Origin z komunikatem „ Błąd podczas synchronizacji danych w Cloud Storage, Twoje najnowsze dane w chmurze mogą być niedostępne. ”Czasami użytkownicy mogą kliknąć i grać za pomocą przycisku Play Anyway, podczas gdy niektórzy użytkownicy mają opcję Retry Sync.

Ten błąd jest bardzo rozpowszechniony w klientach Origin i często jest spowodowany drobnymi problemami w konfiguracjach aplikacji lub modułów systemu, takich jak sieć. Oto kilka typowych obejść, które należy wypróbować przed wypróbowaniem bardziej technicznych rozwiązań:

 • Uruchom ponownie klienta Origin .
 • Upewnij się, że masz aktywne konto EA .
 • Uruchom ponownie swój układ i urządzeń sieciowych (router itp.)
 • Upewnij się, że masz działające i stabilne połączenie internetowe . W porównaniu z Wi-Fi dobrym pomysłem będzie połączenie przewodowe.
 • Sprawdź @EAHelp na Twitterze pod kątem awarii jakichkolwiek serwerów. Możesz również sprawdzić stan serwerów za pomocą Down Detector.
 • Upewnij się, że używasz zaktualizowaną wersję z pochodzenia klienta.

Rozwiązanie 1: Przełącz klienta Origin do trybu offline, a następnie z powrotem do trybu online

Błąd synchronizacji magazynu w chmurze może być spowodowany tymczasową usterką komunikacji między Twoim klientem Origin a serwerami. W takim przypadku przełączenie klienta Origin do trybu offline, a następnie powrót do trybu online może rozwiązać problem.

 1. Uruchom klienta Origin.
 2. Następnie w menu Origin kliknij Przejdź offline .
 3. Teraz wróć do statusu Online i sprawdź, czy teraz działa dobrze.

Rozwiązanie 2: Uruchom klienta Origin jako administrator

Aby wykonać określone operacje, Twój klient Origin wymaga dostępu do określonych zasobów systemowych. Jeśli którykolwiek z tych zasobów jest chroniony uprawnieniami administratora, a klient gry ich nie ma, może to spowodować obecny problem z synchronizacją. W takim przypadku uruchomienie klienta Origin z uprawnieniami administratora może rozwiązać problem.

 1. Zamknij klienta Origin i zakończ wszystkie powiązane procesy za pomocą Menedżera zadań.
 2. Na pulpicie kliknij prawym przyciskiem myszy na Origin ikonę klienta, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako administrator .
 3. Kliknij Tak , jeśli pojawi się monit UAC.
 4. Teraz uruchom problematyczną grę i sprawdź, czy działa poprawnie.

Rozwiązanie 3: Wyłącz program antywirusowy / zaporę ogniową

Twoje aplikacje antywirusowe i zapory ogniowe są najbardziej zaufanymi partnerami w żmudnym zadaniu zapewnienia bezpieczeństwa systemu i danych. Ale te aplikacje mogą blokować dostęp do niektórych zasobów systemowych i sieciowych, a tym samym powodować omawiany problem. W takim przypadku dodaj wyjątek dla klienta gry / Origin w ustawieniach antywirusa / zapory sieciowej lub tymczasowo je wyłącz.

Ostrzeżenie : postępuj na własne ryzyko, ponieważ wyłączenie programu antywirusowego / zapory może uczynić system bardziej podatnym na różne zagrożenia, takie jak wirusy, złośliwe oprogramowanie itp.

 1. Wyjdź z gry i klienta Origin.
 2. Wyłącz program antywirusowy.
 3. Włącz zaporę ogniową.
 4. Teraz uruchom klienta Origin i grę, aby sprawdzić, czy nie ma błędu synchronizacji magazynu w chmurze.
 5. Jeśli tak, dodaj wyjątek dla klienta gry / Origin w ustawieniach programu antywirusowego / zapory.
 6. Następnie nie zapomnij ponownie włączyć aplikacji antywirusowych / zapory.

Rozwiązanie 4: Zmień swoją sieć

Dostawcy usług internetowych używają różnych protokołów i technik do kontrolowania ruchu i zabezpieczania swoich użytkowników. Jednak podczas tego procesu dostawcy usług internetowych czasami blokują dostęp do ważnego zasobu sieciowego dla klienta gry / Origin, powodując w ten sposób problem. Aby to wykluczyć, tymczasowo zmień sieć.

 1. Zmień swoją sieć. Jeśli żadna inna sieć nie jest dostępna, możesz użyć klienta VPN lub mobilnego punktu dostępowego.
 2. Teraz uruchom grę i sprawdź, czy nie ma błędu synchronizacji magazynu w chmurze.

Rozwiązanie 5: Zaktualizuj system Windows i sterowniki systemowe

Przestarzały system Windows i sterowniki systemowe powodują, że system jest skłonny do wielu problemów. To samo może być przyczyną bieżącego błędu synchronizacji. W tym przypadku aktualizacja systemu Windows i sterowników systemowych (zwłaszcza sterownika karty graficznej) może rozwiązać problem.

 1. Naciśnij klawisz Windows i wpisz Aktualizacje . Następnie w wyświetlonych wynikach wyszukiwania kliknij Sprawdź aktualizacje .
 2. Teraz kliknij przycisk Sprawdź aktualizacje w oknie aktualizacji.
 3. Jeśli są dostępne aktualizacje, pobierz i zainstaluj je wszystkie.
 4. Teraz pobierz Asystenta Windows Update.
 5. Następnie uruchom pobrany plik i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces aktualizacji.
 6. Dobrym pomysłem będzie sprawdzenie strony producenta pod kątem aktualizacji.
 7. Po zakończeniu procesu aktualizacji uruchom klienta / grę Origin i sprawdź, czy działa poprawnie.

Rozwiązanie 6: Usuń folder Temp

Niektóre  konfiguracje uruchamianiadane z pamięci podręcznej  dla wszystkich aplikacji są przechowywane w folderze tymczasowym. Folder tymczasowy pomaga systemowi operacyjnemu w zwiększaniu wydajności. Jeśli zawartość folderu tymczasowego jest uszkodzona lub występują sprzeczne wpisy, może to spowodować błąd synchronizacji magazynu w chmurze. W takim przypadku usunięcie zawartości folderu tymczasowego może rozwiązać problem. Nie martw się, Twoje dane pozostaną nienaruszone, a zawartość zostanie z czasem automatycznie odtworzona.   

 1. Zamknij klienta / grę Origin i zakończ wszystkie uruchomione procesy za pomocą Menedżera zadań.
 2. Uruchom okno  polecenia Uruchom , naciskając Windows + R.
 3. Następnie w polu Uruchom polecenie wpisz% temp% i naciśnij klawisz Enter.
 4. Teraz wybierz i usuń całą zawartość folderu tymczasowego.
 5. Następnie ponownie uruchom klienta / grę Origin i sprawdź, czy działa prawidłowo.

Rozwiązanie 7: Wyczyść rozruch systemu

Błąd synchronizacji magazynu w chmurze może być spowodowany przez niektóre aplikacje, które są w konflikcie z działaniem gry / klienta Origin. Problematyczną aplikację można znaleźć, uruchamiając system na czysto.

 1. Czysty rozruch systemu.
 2. Teraz uruchom klienta / grę Origin z uprawnieniami administratora i sprawdź, czy działa poprawnie.
 3. Jeśli tak, spróbuj znaleźć problematyczną aplikację, dodając jedną aplikację / sterownik na raz, aby wyczyścić wybór rozruchu i sprawdzić.

Rozwiązanie 8: Wyczyść pamięć podręczną Origin

Nearly all applications store certain data as a cache to speed up loading time and better user experience. The same is the case with the Origin client. If the Origin’s cache is corrupt, then it can cause the syncing error under discussion. In that case, clearing the cache (except the LocalContent) may solve the problem.

 1. Quit Origin client/game and kill all its running processes through the Task Manager.
 2. Launch the Run command box by pressing Windows+R keys.
 3. Now type the following command in the Run command box,
  %ProgramData% 

  and press Enter.

 4. In the ProgramData folder, now find and open the Origin folder.
 5. Now find the LocalContent This folder should not be deleted.
 6. Then delete all the contents of the Origin folder (except LocalContent folder).
 7. Again, launch the Run command box by pressing Windows+R.
 8. Now type the following command in the Run command box,
  %AppData%

  and press Enter.

 9. Now in the Roaming folder, find and delete the Origin folder.
 10. In the address bar of the Roaming folder, click on the word AppData.
 11. Now in the AppData folder, find and open the Local folder.

 12. Then in the Local folder, find and delete the Origin folder.
 13. Now restart your system.
 14. After your system has powered on, launch the Origin client/game and check if it is working fine.

Solution 9: Flush the DNS Cache

The temporary database of all recent internet activity is maintained by your system in the form of the DNS cache. Your system uses this database to load a website visited recently. It saves time and resources as compared to lookup the website through the DNS server. If this cache has conflicting entries or is corrupted, then it can cause communication issues for the Origin client and thus result in the current syncing error. In that case, flushing the DNS cache and renewing the IP address may solve the problem.

 1. Exit the Origin client/game and kill all its running processes through the Task Manager.
 2. Press Windows key and type Command Prompt. Then in the search results shown, right-click on the Command Prompt and then in the sub-menu, click on Run as Administrator.
 3. Type the following commands in the command prompt and press the Enter button after each command.
  ipconfig /flushdns ipconfig /release ipconfig /renew
 4. Now, restart your PC.
 5. Then launch the Origin client/game and check if it is clear of the syncing error.

Solution 10: Change the DNS Server

The Domain Name System (DNS) converts website names into numerical IP addresses. For this purpose, DNS looks up the information on a system of DNS servers over the Internet. If your DNS server is having issues in resolving the website names, then it can result in the cloud storage syncing error. In that case, changing your DNS server may solve the problem.

 1. Exit the Origin client/game and kill all its related processes through the Task Manager.
 2. Change Your DNS by following the instructions on How to Change DNS in Windows 10.
 3. For Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6), use the following DNS server addresses:

  Preferred DNS server: 2001:4860:4860::8888 Alternate DNS server: 2001:4860:4860::8844
 4. Then launch the Origin client/game and check if it is clear of the cloud storage error.

Solution 11: Reset the Hosts File

The hosts file is used by Windows to map the IP address to a domain. It can be used to block access to the domains. If a website is mapped in the host file, then the DNS server will not be queried for domain name resolution. If entries regarding the Origin client are wrongly configured in the host files, then it can cause the current cloud storage syncing error. In that case, resetting the Hosts file to its defaults may solve the problem. You will need admin privileges to edit the Hosts file.

 1. Press Windows key and type Notepad. Then in the search results shown, right-click on Notepad and then click on Run as Administrator.
 2. If UAC prompts, click on OK.
 3. On the menu bar of the Notepad, click on File and then in the menu displayed, click on Open.
 4. Now copy and paste the following path into the address bar”
  %WinDir%\System32\Drivers\Etc

  then press the Enter button.

 5. Now change the file type from Text Documents (*.txt) to All Files (*.*).
 6. Then select the Hosts file and click on Open.
 7. Now select and deleteall the contents of the Hosts file.
 8. Then copy and paste the following text into the Hosts file (This is Microsoft’s default Hosts file configuration):
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp. # # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows. # # This file contains the mappings of IP addresses to hostnames. Each # entry should be kept on an individual line. The IP address should # be placed in the first column followed by the corresponding host name. # The IP address and the host name should be separated by at least one # space. # # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol. # # For example: # #      102.54.94.97     rhino.acme.com          # source server #       38.25.63.10     x.acme.com              # x client host # localhost name resolution is handled within DNS itself. #       127.0.0.1       localhost #       ::1             localhost
 1. Now exit the Notepad after saving the changes.
 2. Then relaunch the Origin client/game and check if it is clear of the syncing error.

Solution 12: Scan and Repair the Game

The cloud storage syncing error could be the result of corrupted/missing game files of the problematic game. In that case, using the Origin’s client built-in Repair functionality may solve the problem.

 1. Launch the Origin client.
 2. Then click on My Game Library.
 3. In the Game Library, right-click on the problematic game and click on Repair.
 4. After completion of the repairing process, launch the game and check if it is working fine.

Solution 13: Reinstall the Problematic Game and the Origin Client

The cloud storage syncing error could also be caused by the corrupted installation of the problematic game or Origin client. In that case, reinstalling the game and if the problem persists, then reinstalling the Origin client may solve the problem. But before moving on, try to reinstall mods and check if it solves the issue. If not, then proceed with the reinstallation.

 1. Open the Origin client and navigate to My Games Library.
 2. Then right-click the on the game icon you want to remove.
 3. Now in the menu shown, click on Uninstall.
 4. Follow the prompts on the screen to complete the uninstallation process.
 5. After completion of the uninstallation process, exit the Origin client and restart your system.
 6. After your system has powered on, launch the Origin client and reinstall the problematic game.
 7. Then check if it is clear of the cloud storage syncing error.

If not, then you should uninstall the Origin client.

 1. Uninstall the problematic game as discussed above.
 2. Press the Windows key and type Control Panel. Then in the search results shown, click on the Control Panel.
 3. Under Programs, click on Uninstall a Program.
 4. Then in the list of installed applications, find and right-click on the Origin client.
 5. Now click on Uninstall. A prompt will be shown that EA games may not be functional.
 6. Click on Uninstall.
 7. Now follow the prompts on the screen to complete the uninstallation process.
 8. Once Origin is uninstalled, restart your system.
 9. Then download the latest version of the Origin client from the official site.
 10. Now launch the downloaded file with admin privileges and complete the installation of the Origin client.
 11. Then reinstall the problematic game and check if it is working fine.

Solution 14: Use the Restore Save Option

If nothing has helped you so far, then it is time to overwrite the problematic save of the game with a local backup. Warning: This will overwrite your cloud data which will not be recoverable and all the progress would be lost. Also, the games with the cloud saves can be restored to a local version.

 1. Launch the Origin client with administrator privileges.
 2. In the Origin window, go to MyGame Library.
 3. Now right-click on the problematic game and click on the Game Properties.
 4. Then click on the Cloud Saves.
 5. Now click on Restore Save.

 6. Then a prompt will be shown that “You are now reverting to a locally stored save file…”. Then click OK to proceed with your local save.

Bonus: Use Origin Error Reporter

If you are still having issues with the game, then you should file an error report with Origin by going to “Help —> Origin Error Reporter” and ask them to check your profile (which is most probably corrupted). Describe the issue with complete details and steps performed to troubleshoot the issue.

Tags Origin Error