Poprawka: powiadomienia Discord nie działają

Aplikacja Discord może nie wyświetlać powiadomień, jeśli używasz jej nieaktualnej wersji. Co więcej, niewłaściwa konfiguracja różnych ustawień systemu / telefonu (optymalizacja baterii, ciche godziny, małe przyciski paska zadań itp.) Również może prowadzić do omawianego błędu.

Problem pojawia się, gdy użytkownik nie otrzymuje żadnych powiadomień Discord (czasami odtwarzany był dźwięk powiadomienia), niezależnie od tego, czy częstotliwość powiadomień jest ustawiona na Wszystkie wiadomości czy Tylko wzmianki. Problem jest zgłaszany na prawie wszystkich platformach, zwykle po aktualizacji systemu operacyjnego lub aplikacji. Niektórzy użytkownicy napotkali ten problem tylko wtedy, gdy Discord działa w tle. W niektórych przypadkach problem był ograniczony tylko do niektórych kanałów lub wiadomości prywatnych.

Zanim przejdziesz do rozwiązań naprawiających powiadomienia Discord, upewnij się, że powiadomienia dla innych aplikacji działają poprawnie. Uruchom ponownie system / urządzenie i sprzęt sieciowy. Dodatkowo włącz / wyłącz ustawienia powiadomień systemu / telefonu, aby wykluczyć wszelkie tymczasowe usterki. Należy również pamiętać, że serwer mający więcej niż 2500 użytkowników nie będzie wysyłał powiadomień do użytkowników, o których nie wspomniano.

Rozwiązanie 1: Zmień swój status Discord na Online

Możesz nie otrzymywać powiadomień w aplikacji Discord, jeśli Twój status Discord nie jest ustawiony na Online. W tym kontekście ustawienie statusu Discord na online może rozwiązać problem.

 1. Uruchom aplikację Discord i kliknij awatar użytkownika (w lewym dolnym rogu).
 2. W selektorze statusu zmień swój status na Online, a następnie sprawdź, czy Discord nie zawiera błędu.

Rozwiązanie 2: Zaktualizuj aplikację Discord do najnowszej wersji

Aplikacja Discord jest regularnie aktualizowana, aby nadążać za stale ewoluującym rozwojem technologicznym i łatać znane błędy. Twoja aplikacja Discord może nie działać, jeśli używasz jej nieaktualnej wersji. W takim przypadku aktualizacja aplikacji Discord do najnowszej wersji może rozwiązać problem. Dla wyjaśnienia omówimy, jak zaktualizować Discord na komputerze z systemem Windows.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na niezgodę ikonę w zasobniku systemowym. Może być konieczne rozwinięcie ukrytych ikon.
 2. Teraz w wyświetlonym menu kliknij Sprawdź aktualizacje .
 3. Po zaktualizowaniu Discorda (jeśli jest dostępny), sprawdź, czy problem z powiadomieniami został rozwiązany.

Rozwiązanie 3: Wypróbuj inną sieć

Dostawcy usług internetowych stosują różne metody i protokoły do ​​kontrolowania ruchu internetowego i ochrony użytkowników przed zagrożeniami internetowymi. W tym procesie mają tendencję do blokowania zasobów niezbędnych do działania Discorda (częsty problem podczas czatowania, przesyłania strumieniowego i gier online). W takim przypadku wypróbowanie innej sieci może rozwiązać problem z powiadomieniami.

 1. Wyjdź z aplikacji Discord i wymuś zamknięcie (jak omówiono w rozwiązaniu 3).
 2. Odłącz system / telefon od bieżącej sieci. Teraz dołącz system / telefon do innej sieci. Możesz także wypróbować VPN
 3. Następnie sprawdź, czy aplikacja Discord nie zawiera błędu.

Rozwiązanie 4: Spróbuj na innym koncie Discord

Jeśli wystąpi usterka komunikacji między Twoim urządzeniem a serwerem Discord, a z powodu tej usterki serwer Discord mógł tymczasowo zablokować Twoje konto. Można to potwierdzić, używając innego konta, aby zalogować się do aplikacji Discord.

 1. Uruchom Discord i dotknij ikony Ustawienia / koła zębatego (tuż obok nazwy użytkownika).
 2. Teraz u dołu menu kliknij Wyloguj, a następnie potwierdź, aby wylogować się z Discord.
 3. Następnie uruchom ponownie telefon i po ponownym uruchomieniu uruchom Discord.
 4. Teraz zaloguj się przy użyciu innego konta Discord i sprawdź, czy problem został rozwiązany.

Rozwiązanie 5: Zainstaluj ponownie aplikację Discord

Możesz nie otrzymywać powiadomień Discord, jeśli jego instalacja jest uszkodzona (i żadne z omówionych powyżej rozwiązań nie rozwiązało problemu). W tym kontekście ponowna instalacja aplikacji Discord może rozwiązać problem. Konieczne może być ponowne zalogowanie się do aplikacji, więc zachowaj poświadczenia w bezpiecznym miejscu.

Android

 1. Wyczyść pamięć podręczną i dane z niezgody aplikacji (jak omówiono w roztworze 3)
 2. Uruchom Ustawienia swojego telefonu z Androidem i otwórz Aplikacje lub Menedżera aplikacji .
 3. Następnie wybierz Discord i dotknij przycisku Odinstaluj .
 4. Teraz potwierdź, aby odinstalować Discord, a następnie uruchom ponownie telefon.
 5. Po ponownym uruchomieniu zainstaluj ponownie Discord i sprawdź, czy powiadomienia Discord działają dobrze.

Windows

 1. Zamknij Discord i upewnij się, że żaden proces związany z Discordem nie jest uruchomiony w Menedżerze zadań twojego systemu.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy na systemie Windows przycisk, a następnie w menu przedstawionym wybierz zębate / Ustawienia ikony.
 3. Następnie otwórz Aplikacje i rozwiń Discord .
 4. Teraz kliknij przycisk Odinstaluj , a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby odinstalować Discord.
 5. Teraz uruchom ponownie system i po ponownym uruchomieniu uruchom Eksplorator plików systemu.
 6. Następnie przejdź do następującej ścieżki:
  %dane aplikacji%
 7. Teraz usuń tam folder Discord, a następnie przejdź do następującej ścieżki:
  % localappdata%
 8. Teraz usuń tam folder Discord i opróżnij kosz .
 9. Następnie uruchom ponownie system i po ponownym uruchomieniu zainstaluj ponownie Discord z uprawnieniami administratora, aby sprawdzić, czy działa poprawnie.

Dla Windowsa:

Rozwiązanie 1: Wyłącz ciche godziny w Centrum akcji

System Windows ma przydatną funkcję, która umożliwia użytkownikom wyłączanie powiadomień w godzinach ciszy systemu, a jeśli wspomniane ustawienie jest włączone, możesz napotkać ten błąd. W tym scenariuszu wyłączenie godzin ciszy w systemie może rozwiązać problem.

 1. Zamknij Discord i upewnij się, że żaden proces związany z Discordem nie jest uruchomiony w Menedżerze zadań twojego systemu.
 2. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy na Start, przycisk, aw menu pokazanego kliknij zębate / Ustawienia ikony.
 3. Teraz wybierz System, a następnie w lewym panelu okna kliknij Focus Assist .
 4. Następnie w prawym panelu okna zezwól na wszystkie powiadomienia, wybierając Wył. (W sekcji Focus Assist).
 5. Teraz, pod Automaty regulaminu , wyłączyć wszystkie opcje .
 6. Następnie uruchom Discord i sprawdź, czy działa normalnie.
 7. Jeśli nie, ustaw alarm , a kiedy dzwoni, sprawdź, czy powiadomienia Discord działają dobrze.

Rozwiązanie 2: Wyłącz małe przyciski paska zadań i włącz opcję Pokaż znaczki na ikonach paska zadań

Wiadomo, że ustawienie Małe przyciski paska zadań (jeśli jest włączone) powoduje występujący problem. W takim przypadku wyłączenie ustawienia Małe przyciski paska zadań i włączenie opcji Pokaż znaczki na ikonach paska zadań może rozwiązać problem.

 1. Wyjdź z Discorda (nawet z zasobnika systemowego) i upewnij się, że żaden proces związany z Discordem nie jest uruchomiony w Menedżerze zadań twojego systemu.
 2. Teraz kliknij prawym przyciskiem myszy na pasku zadań w systemie i kliknij Ustawienia paska zadań .
 3. Następnie wyłącz opcję Użyj małych przycisków paska zadań , przełączając przełącznik do pozycji wyłączonej.
 4. Teraz włącz opcję Pokaż odznaki na ikonach paska zadań, a następnie uruchom Discord, aby sprawdzić, czy jest wolny od błędu.

Dla Android:

Rozwiązanie 1: Całkowicie zamknij klienta PC Discord

W aplikacji Discord występuje znany błąd polegający na tym, że nie będziesz otrzymywać powiadomień na telefon, jeśli jesteś zalogowany i używasz klienta PC Discord. Ten sam błąd może być przyczyną obecnego problemu. W tym scenariuszu zamknięcie klienta PC Discord może rozwiązać problem.

 1. Wyjdź z Discorda na telefonie i otwórz Ustawienia telefonu .
 2. Teraz otwórz Aplikacje i wybierz Discord .
 3. Następnie dotknij przycisku Wymuś zamknięcie , a następnie potwierdź, aby wymusić zamknięcie Discord.
 4. Następnie, na komputerze , wyjść klientowi niezgody, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy na pasku zadań systemu.
 5. Teraz wybierz Menedżera zadań, a następnie w procesach zakończ wszystkie procesy / gry należące do Discord .
 6. Następnie uruchomi się niezgoda stosowania swoim telefonie i sprawdź, czy problem został rozwiązany.

Rozwiązanie 2: Wyłącz optymalizację baterii dla aplikacji Discord

Optymalizacja baterii to bardzo przydatna funkcja wydłużania czasu pracy baterii w telefonie. Powiadomienia Discord mogą nie działać, jeśli optymalizacja baterii zamyka aplikację Discord (podczas pracy w tle). W tym kontekście wyłączenie aplikacji Discord z optymalizacji baterii telefonu może rozwiązać problem. Dla ilustracji omówimy, jak wyłączyć Discord w optymalizacji baterii telefonu z Androidem.

 1. Otwórz Ustawienia swojego telefonu z Androidem i wybierz Bateria (w przypadku niektórych modeli może być konieczne otwarcie Więcej ustawień).
 2. Następnie otwórz Optymalizację baterii i dotknij Przełącz zawartość wyświetlacza .
 3. Teraz wybierz Wszystkie aplikacje, a następnie dotknij Discord .
 4. Następnie wybierz opcję Nie optymalizuj i uruchom ponownie telefon.
 5. Po ponownym uruchomieniu sprawdź, czy Discord jest wolny od błędu.

Rozwiązanie 3: Wyczyść pamięć podręczną i dane aplikacji Discord

Podobnie jak wiele innych aplikacji, aplikacja Discord wykorzystuje pamięć podręczną, aby poprawić wrażenia użytkownika i zwiększyć wydajność. Możesz napotkać ten błąd, jeśli pamięć podręczna aplikacji Discord jest uszkodzona. W tym kontekście wyczyszczenie pamięci podręcznej i danych aplikacji Discord może rozwiązać problem. Dla ilustracji omówimy, jak wyczyścić pamięć podręczną i dane aplikacji Discord w wersji na Androida. Konieczne może być ponowne zalogowanie się do aplikacji, więc zachowaj poświadczenia w bezpiecznym miejscu.

 1. Otwórz w telefonie Android za Settings i wybierz Menedżer aplikacji / apps.
 2. Teraz wybierz Discord, a następnie dotknij przycisku Wymuś zamknięcie .
 3. Następnie potwierdź, aby wymusić zamknięcie aplikacji i otworzyć opcję Pamięć .
 4. Teraz dotknij przycisku Wyczyść pamięć podręczną , a następnie dotknij przycisku Wyczyść dane .
 5. Następnie potwierdź, aby wyczyścić dane i ponownie uruchomić telefon.
 6. Po ponownym uruchomieniu sprawdź, czy aplikacja Discord nie zawiera błędu.

Rozwiązanie 4: Zezwól na wszystkie uprawnienia wymagane przez aplikację Discord

Aplikacja Discord może nie wyświetlać powiadomień, jeśli wymagane przez nią uprawnienia nie są włączone. W tym kontekście włączenie uprawnień wymaganych przez aplikację Discord może rozwiązać problem. Dla ilustracji omówimy proces telefonu z Androidem.

 1. Wyjdź z Discorda i wymuś zamknięcie go (jak omówiono w rozwiązaniu 3).
 2. Teraz uruchom Ustawienia swojego telefonu z Androidem i otwórz jego Menedżera aplikacji .
 3. Następnie wybierz Discord i otwórz Uprawnienia .
 4. Teraz włącz tam wszystkie uprawnienia i sprawdź, czy problem został rozwiązany.
 5. Jeśli nie, uruchom Ustawienia swojego telefonu z Androidem i otwórz „ Powiadomienia i centrum sterowania ”.
 6. Następnie wybierz Zarządzanie powiadomieniami i dotknij Discord .
 7. Teraz wyłącz opcje Blokuj wszystko i Pokazuj cicho (co spowoduje włączenie powiadomień dla Discord).
 8. Następnie uruchom Discord i sprawdź, czy działa dobrze.

Jeśli problem nadal występuje, spróbuj użyć innej platformy dla aplikacji Discord (np. Problem dotyczy telefonu z systemem Android, a następnie spróbuj skorzystać z wersji internetowej), aż problem zostanie rozwiązany. Możesz także powrócić do starszej wersji Discord ( Ostrzeżenie : konfigurowanie plików uzyskanych za pośrednictwem stron trzecich może narazić system / telefon i dane na zagrożenia, takie jak wirusy, konie trojańskie itp.). Jeśli używasz niestandardowej pamięci ROM , upewnij się, że masz zainstalowane z nią usługi Google . Jeśli używasz Windows 7, spróbuj włączyć Windows Aero. Jeśli nadal masz problemy, spróbuj wyciszyć / anulować wyciszenie problematycznego kanału lub zablokować / odblokować kontakt Discord.

Ostateczne rozwiązanie: zresetuj urządzenie / system do ustawień fabrycznych

Jeśli żadne z rozwiązań nie rozwiązało problemu, przyczyną problemu może być uszkodzone oprogramowanie układowe / system operacyjny urządzenia / systemu. W takim przypadku zresetowanie urządzenia / systemu do ustawień fabrycznych może rozwiązać problem. Przed kontynuowaniem nie zapomnij o utworzeniu kopii zapasowej podstawowych danych.

Android

Zresetuj telefon z Androidem do ustawień fabrycznych

iPad / iPhone

Przywróć iPada do ustawień fabrycznych

Windows

Zresetuj komputer z systemem Windows 10 do ustawień fabrycznych

Prochowiec

Zresetuj MacBooka do ustawień fabrycznych

Po zresetowaniu telefonu / systemu sprawdź, czy problem z powiadomieniami Discord został rozwiązany.

Tagi Discord Error