Co to jest Hal.dll i w jakim celu się go stosuje?

Plik hal.dll  jest często związany z awariami BSOD, ale w rzeczywistości plik ten prawie nigdy nie jest wyłączną odpowiedzialnością za awarię systemu operacyjnego Windows.

Hal.dll to  skrót od Hardware Abstraction Layer i jest uważany za oprogramowanie pośredniczące pomiędzy jądrem a surowym metalem. Inżynierowie komputerowi opisują plik hal.dll jako abstrakcyjny sterownik jądra, który umożliwia komputerom z systemem Windows współpracę zarówno z procesorami Intel, jak i AMD.

Bez istnienia warstwy abstrakcji sprzętu (hal.dll) system Windows nie byłby w stanie połączyć się z unikalnymi chipsetami należącymi do określonych płyt głównych. Oznaczałoby to, że użytkownicy końcowi powinni byli przynieść wersje systemu Windows specjalnie dostosowane do każdego producenta i modelu płyty głównej.

Szczegóły techniczne związane z hal.dll

Abstrakcja sprzętu to dość ciężki termin, ale zrobimy co w naszej mocy, aby wyjaśnić to tak jasno, jak to tylko możliwe. Plik hal.dll jest niezwykle ważną częścią procesu uruchamiania w każdej wersji systemu Windows.

Plik hal.dll zapewnia solidną platformę sprzętową umożliwiającą systemowi Windows uruchamianie aplikacji. Robi to, działając jako interfejs między oprogramowaniem systemu a sprzętem. Ilekroć plik hal.dll jest używany w operacji, aplikacje nie uzyskują bezpośredniego dostępu do sprzętu systemu, ale raczej przez warstwę proxy zapewnianą przez środowisko HAL.

Podobnie jak w przypadku działania API (interfejsów programowania aplikacji), plik hal.dll umożliwia aplikacji niezależność od urządzenia, na którym jest uruchomiona.

Starsze wersje systemu Windows miały wiele plików hal.dll . Były one niezbędne podczas procesu instalacji systemu operacyjnego - Instalator wybierał odpowiedni plik hal.dll, patrząc na sprzęt komputera. Oto struktura warstw HAL w starszych wersjach systemu Windows:

  • Standardowy komputer PC (inny niż ACPI) - Hal.dll
  • Komputer jednoprocesorowy MPS - Halapic.dll
  • Komputer wieloprocesorowy MPS - Halmps.dll 
  • Zaawansowany interfejs konfiguracji i zasilania (ACPI) PC - Halacpi.dll
  • Komputer jednoprocesorowy ACPI - Halaacpi.dll 
  • Komputer wieloprocesorowy ACPI - Halmacpi.dll

W nowszych wersjach systemu Windows wszystkie odmiany hal.dll są umieszczane w jednym pliku. Ponieważ istnieje coraz mniej zróżnicowania w zakresie tego, co obecnie obsługuje system Windows, Windows HAL jest obecnie używany głównie do rozróżniania różnych architektur pamięci i typów magistrali we / wy.

Naprawianie błędów związanych z plikiem Hal.dll

W najnowszych wersjach systemu Windows awaria związana z plikiem eh hal.dll jest często fałszywym odczytem. Od czasu uruchomienia systemu Windows 7 praktycznie nie ma przypadków, w których plik hal.dll ulega uszkodzeniu i zakłóca proces uruchamiania.

W zdecydowanej większości przypadków problem nie dotyczy pliku hal.dll , ale składnika sprzętowego lub aplikacji, która współdziała z warstwą abstrakcji sprzętu. Jeśli obecnie masz do czynienia z problemem związanym z hal.dll, skorzystaj z naszego szczegółowego przewodnika ( tutaj ) na temat rozwiązywania problemów z awariami BSOD.